Partij voor
de Toekomst

Debat

Henk over Taiwan in het corona debat van 20 mei

Taiwan — ik sprak daar twee maanden geleden ook al over — is een land met een kleiner oppervlak dan Nederland, en er wonen meer mensen. Tijdens de SARS-uitbraak in 2003 was Taiwan een van de hardst getroffen landen. Daar leerde Taiwan van. Daarom kon er efficiënt worden opgetreden. En juist dit land heeft enorm veel contacten met China. De maatregelen die Taiwan nam, zijn tegenovergesteld aan de maatregelen die dit kabinet nam.

De partij

Niemand kan voorspellen hoe over één, twee, vijf laat staan vijftig jaar de post-coronasamenleving eruit ziet. Zoals niemand aan het begin van 2020 kon voorzien hoe de wereld er in mei 2020 bij zou staan. Het zou dan ook aanmatigend zijn nu al in detail een politiek programma op tafel te leggen. Alles is onzeker. In de samenleving die de Partij voor de Toekomst voor ogen heeft telt en doet iedereen in gelijke mate mee. Niemand wordt gediscrimineerd of buitengesloten. Dat geldt ook voor het ontwerpen van een vergezicht en een politiek programma. De weg daar naartoe loopt van onderaf, niet van bovenop.

Voor vragen neem contact op via

info@partijvoordetoekomst.nu

Telefoon:

070 3185689

WhatsApp:

0644229542

Wil je op de hoogte blijven?